تماس با ما | رزرو | گالری | منو غذا | تهیه غذا | شعب | درباره ما | صفحه اصلی
 
 


رستوران ایرانی دانیال که نام خود را از پیغمبر ایرانی که آرامگاه آن در شهر شوش است برگرفته با همکاری دو خانواده صرافان و حاج صباغ از سال 1999 پایه گذاری شده است.مشتری مداری و حفظ کیفیت همیشه سرلوحه کار بوده و سعی شده است که این شیوه و روش همیشه ادامه یابد. در واقع قبل از رستوران دانیال رستوران دیگری بوده و این مطلب نمایانگر این است که پایه گذاران رستوران دانیال سابقه ی طولانی مدتی در این حرفه داشته اند.


دفتر مرکزی

توین ناورز:04-2277669

مزایا سنتر:04-3214555

کریستال پلازا:06-5744668

هتل رامادا:06-7472121

info@danialrestaurant.com

 


 

Copyright © Danial Restaurant

Powered By IT KEY

   
louis vuitton handbags